Môn Tin Học Lớp 8 1 trog pascal lệnh nào sau đây dùng để dừng màn hình đọc kết quả đến khi nhấn enter để tiếp tục? A Writeln; B Clrscr; C Readln; D Crt

Question

Môn Tin Học Lớp 8 1 trog pascal lệnh nào sau đây dùng để dừng màn hình đọc kết quả đến khi nhấn enter để tiếp tục?
A Writeln;
B Clrscr;
C Readln;
D Crt;
2 trog các tên sau đây , tên nào là hợp lệ trog free pascal
A Bai tap 1;
B Bai_tap_1;
C 1_bai_tap;
D program; Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 9 phút 2022-07-15T02:56:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-15T02:57:44+00:00

  1C vì khi nhấn enter chương trình mới chạy tiếp

  2B vì

  A chứa khoảng trắng

  c chứa khoảng trắng
  d trùng từ khoá

  0
  2022-07-15T02:57:45+00:00

  Bạn nhớ vode cho mình nhé ❤❤❤

  1. C

  readln; dùng để dừng màn hình đọc kết quả đến khi nhấn enter để tiếp tục nhé. Câu này phải nhớ chớ không có giải thích được nha.

  2. B  

  khi đặt tên thì không được bắt đầu chữ số hay kí tự đặc biệt nhé, không được để cách nhau(vd: Bai tap 1;) và không được sử dụng lại tên của hàm nhé(vd program, uses, var, begin, end,…). đặt chuẩn như phương án B là được nhé (Bai_tap_1;) hoặc đặt như sau: BAITAP1; HELLOword;  A123456;

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )