Môn Tin Học Lớp 8 Câu 1: Trong Pascal, những tên có ý nghĩa được xác định từ trước và không được phép sử dụng cho mục đích khác thì được gọi là: A. Tên c

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Câu 1: Trong Pascal, những tên có ý nghĩa được xác định từ trước và không được phép sử dụng cho mục đích khác thì được gọi là:
A. Tên có sẵn
B. Từ khóa
C. Biến
D. Tên riêng
Câu 2: Chọn câu chính xác nhất cho câu trả lời sau:
A. var = 200;
B. Var n, 3hs: = integer;
C. Var x, y, z: real;
D. const : integer;
Câu 3: Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?
A. program
B. 8a
C. bai tap
D. tamgiac Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maria 7 phút 2022-07-15T03:45:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-15T03:46:52+00:00

  Câu `1:` Trong Pascal, những tên có ý nghĩa được xác định từ trước và không được phép sử dụng cho mục đích khác thì được gọi là:

  A. Tên có sẵn

  `->` `B.` Từ khóa

  C. Biến

  D. Tên riêng

  Câu `2:` Chọn câu chính xác nhất cho câu trả lời sau:

  A. var = 200;

  B. Var n, 3hs: = integer;

  `->` `C.` Var x, y, z: real;

  D. const : integer;

  Câu `3:` Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?

  A. program

  B. 8a

  C. bai tap

  `->` `D.` tamgiac

  $@Chanh$

  $\text{#Bulletproof.Boy.Scout}$

  0
  2022-07-15T03:47:11+00:00

  1B vì từ khoá được dành riêng cho mục đích lập trình

  2C vì 

  A khai báo sai cú pháp của biến 

  var <tên_biến>:<kiểu_dữ_liệu>;

  B chứa số ở đầu tên biến

  D khai báo sai cú pháp hằng

  const <tên_hằng>=<giá_trị>;

  3D vì

  A trùng từ khoá

  B chứa số ở đầu 

  C chứa khoảng trắng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )