Môn Tin Học Lớp 8 GIẢI ĐẦY ĐỦ GIÚP TỚ VỚI . GIAIT ĐÚNG TỚ CHO FULL Ạ ????????❤

Question

Môn Tin Học Lớp 8 GIẢI ĐẦY ĐỦ GIÚP TỚ VỚI . GIAIT ĐÚNG TỚ CHO FULL Ạ ????????❤ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tin-hoc-lop-8-giai-day-du-giup-to-voi-giait-dung-to-cho-full-a

in progress 0
Kinsley 2 tuần 2022-05-09T03:36:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T03:38:11+00:00

  Số vòg lặp là 4

  K=6 (=1,5×4)

  0
  2022-05-09T03:38:39+00:00

  Số vòng lặp là 4

  Kết quả của K là 6

     Giải thích

  lần lặp thứ 1 K=1.5 ( vẫn thỏa mãn điều kiện nên tiếp tục câu lệnh )

  lần lặp thứ 2 K=3 ( vẫn thỏa mãn điều kiện nên tiếp tục câu lệnh )

  lần lặp thứ 3 K=4.5 ( vẫn thỏa mãn điều kiện nên tiếp tục câu lệnh )

  lần lặp thứ 4 K=6 ( không thỏa mãn điều kiện kết thúc thuật toán )

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )