Môn Tin Học Lớp 8 GIÚP EM VS Ạ EM CẦN GẤP Câu 01: Cho biết chức năng của phần cứng máy tính là gì? (Chọn phát biểu đúng nhất) A. Nhận dữ liệu, Xử lý dữ

Question

Môn Tin Học Lớp 8 GIÚP EM VS Ạ EM CẦN GẤP
Câu 01:
Cho biết chức năng của phần cứng máy tính là gì? (Chọn phát biểu đúng nhất)
A.

Nhận dữ liệu, Xử lý dữ liệu và truyền dữ liệu.
B.

Nhận dữ liệu, xử lý dữ liệu và xuất dữ liệu.
C.

Nhận dữ liệu, mã hóa dữ liệu, xử lý dữ liệu, truyền dữ liệu
D.

Nhận dữ liệu, Mã hóa dữ liệu, giải mã dữ liệu và truyền dữ liệu
Đáp án của bạn:
Câu 02:
Bộ xử lý trung tâm (CPU) được tạo nên từ những thành phần nào?
A.

Bộ điều khiển, bộ tính toán số học, bộ nhớ.
B.

Bộ điều khiển, bộ tính toán số học và logic, bộ nhớ.
C.

Bộ điều khiển, Bộ tính toán số học và logic, thanh ghi.
D.

Bộ tính toán số học, Bộ điều khiển và thành ghi.
Đáp án của bạn:
Câu 03:
Theo chương trình học nghề THCS, ứng dụng của tin học trong cuộc sống gồm những ứng dụng gì ?
A.

Tin học, soạn thảo, trí tuệ
B.

KHKT, Trị tuệ nhân tạo, Giáo dục, Thể dục
C.

Giải trí, Chơi game, nghe nhạc, học tập, lao động, điều khiển
D.

KHKT, Quản lý văn phòng, Tự động hóa điều khiển, Trí tuệ nhân tạo, Soạn thỏa in ấn, Truyền thông, Giáo dục, Giải trí
Đáp án của bạn:
Câu 04:
Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm:
A.

Bộ nhớ trong, Bộ nhớ ngoài
B.

Cache, Bộ nhớ ngoài
C.

Bộ nhớ ngoài, ROM
D.

Đĩa quang, Bộ nhớ trong
Đáp án của bạn:
Câu 05:
. Các thiết bị nào thông dụng nhất hiện nay dùng để cung cấp dữ liệu cho máy xử lý?
A.

Bàn phím (Keyboard , Chuột (Mouse), Máy in (Printer) .
B.

Máy quét ảnh (Scaner).
C.

Bàn phím (Keyboard , Chuột (Mouse) và Máy quét ảnh (Scaner).
D.

Máy quét ảnh (Scaner), Chuột (Mouse)
Đáp án của bạn:
Câu 06:
Bộ nhớ trong của máy tính gồm có ….
A.

RAM và các thanh ghi
B.

Các thanh ghi và ROM
C.

RAM và ổ đĩa cứng
D.

RAM và ROM
Đáp án của bạn:
Câu 07:
Bộ nhớ trong có đặc điểm gì?
A.

Kích thước bộ nhớ lớn bộ nhớ ngoài
B.

Tốc độ truy xuất thông tin nhanh hơn bộ nhớ ngoài.
C.

Cả A và B đều đúng
D.

Cả A và B đều sai.
Đáp án của bạn:
Câu 08:
Bộ nhớ Cache có đặc điểm gì?
A.

Bộ nhớ nằm trong RAM, trợ giúp cho việc tăng hiệu xuất xử lý thông tin của CPU
B.

Bộ nhớ nằm trong CPU, trợ giúp cho CPU xử lý thông tin nhanh hơn
C.

Bộ nhớ nằm trong ROM, trợ giúp cho CPU xử lý thông tin nhanh hơn
D.

Bộ nhớ khác, phục vụ cho máy tính nâng cao hiệu quả lưu trữ và xử lý
Đáp án của bạn:
Câu 09:
Hãy cho biết loại bộ nhớ nào có dung lượng lưu trữ lớn và không bị mất dữ liệu khi ngắt nguồn?
A.

Cache
B.

ROM
C.

RAM
D.

Bộ nhớ ngoài
Đáp án của bạn:
Câu 10:
Bộ nhớ ngoài có đặc điểm gì?
A.

Kích thước bộ nhớ lớn
B.

Tốc độ truy xuất thông tin chậm hơn bộ nhớ trong
C.

Tốc độ truy xuất thông tin nhanh hơn bộ nhớ trong
D.

Cả A và B đều đúng
Đáp án của bạn:
Câu 11:
Tên gọi chung dùng để nói đến các thiết bị lưu trữ là gì?
A.

Bộ xử lý trung tâm (CPU)
B.

Phần mềm (Software)
C.

Bộ nhớ (Memory)
D.

Thiết bị nhập (Input Device)
Đáp án của bạn:
Câu 12:
Tên gọi dùng chung cho các chương trình được cài đặt và chạy trên máy tính là gì?
A.

Phần mềm
B.

Phần cứng
Đáp án của bạn:
Câu 13:
Tên gọi dùng chung cho các thiết bị cấu thành nên máy tính là gì?
A.

Phần mềm
B.

Phần cứng
C.

Thiết bị nhập
D.

Thiết bị xuất
Đáp án của bạn:
Câu 14:
Thành phần nào dưới đây được xem là bộ não của máy tính?
A.

Đĩa cứng
B.

RAM
C.

CPU
D.

ROM
Đáp án của bạn:
Câu 15:
Tên gọi dùng chung cho các thiết bị đưa thông tin vào máy tính là gì?
A.

Phần mềm
B.

Phần cứng
C.

Thiết bị nhập
D.

Thiết bị xuất
Đáp án của bạn:
Câu 16:
Tên gọi dùng chung cho các thiết bị đưa dữ liệu ra ngoài máy tính là gì?
A.

Phần mềm
B.

Phần cứng
C.

Thiết bị nhập
D.

Thiết bị xuất Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aubrey 7 phút 2022-09-18T01:26:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T01:27:33+00:00

  Câu 01:
  Cho biết chức năng của phần cứng máy tính là gì? (Chọn phát biểu đúng nhất)
  A. Nhận dữ liệu, Xử lý dữ liệu và truyền dữ liệu.
  B. Nhận dữ liệu, xử lý dữ liệu và xuất dữ liệu.
  C. Nhận dữ liệu, mã hóa dữ liệu, xử lý dữ liệu, truyền dữ liệu
  D. Nhận dữ liệu, Mã hóa dữ liệu, giải mã dữ liệu và truyền dữ liệu
  Đáp án của bạn: B
  Câu 02:
  Bộ xử lý trung tâm (CPU) được tạo nên từ những thành phần nào?
  A. Bộ điều khiển, bộ tính toán số học, bộ nhớ.
  B. Bộ điều khiển, bộ tính toán số học và logic, bộ nhớ.
  C. Bộ điều khiển, Bộ tính toán số học và logic, thanh ghi.
  D. Bộ tính toán số học, Bộ điều khiển và thành ghi.
  Đáp án của bạn: B
  Câu 03: Theo chương trình học nghề THCS, ứng dụng của tin học trong cuộc sống gồm những ứng dụng gì ?
  A. Tin học, soạn thảo, trí tuệ
  B. KHKT, Trị tuệ nhân tạo, Giáo dục, Thể dục
  C. Giải trí, Chơi game, nghe nhạc, học tập, lao động, điều khiển
  D. KHKT, Quản lý văn phòng, Tự động hóa điều khiển, Trí tuệ nhân tạo, Soạn thỏa in ấn, Truyền thông, Giáo dục, Giải trí
  Đáp án của bạn: D
  Câu 04:
  Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm:
  A. Bộ nhớ trong, Bộ nhớ ngoài
  B. Cache, Bộ nhớ ngoài
  C. Bộ nhớ ngoài, ROM
  D. Đĩa quang, Bộ nhớ trong
  Đáp án của bạn:
  Câu 05: Các thiết bị nào thông dụng nhất hiện nay dùng để cung cấp dữ liệu cho máy xử lý?
  A. Bàn phím (Keyboard , Chuột (Mouse), Máy in (Printer) .
  B.  Máy quét ảnh (Scaner).
  C.Bàn phím (Keyboard , Chuột (Mouse) và Máy quét ảnh (Scaner).
  D.  Máy quét ảnh (Scaner), Chuột (Mouse)
  Đáp án của bạn: C
  Câu 06:
  Bộ nhớ trong của máy tính gồm có ….
  A. RAM và các thanh ghi
  B. Các thanh ghi và ROM
  C. RAM và ổ đĩa cứng
  D. RAM và ROM
  Đáp án của bạn: D
  Câu 07:
  Bộ nhớ trong có đặc điểm gì?
  A.Kích thước bộ nhớ lớn bộ nhớ ngoài
  B.Tốc độ truy xuất thông tin nhanh hơn bộ nhớ ngoài.
  C. Cả A và B đều đúng
  D. Cả A và B đều sai.
  Đáp án của bạn: B
  Câu 08:
  Bộ nhớ Cache có đặc điểm gì?
  A. Bộ nhớ nằm trong RAM, trợ giúp cho việc tăng hiệu xuất xử lý thông tin của CPU
  B. Bộ nhớ nằm trong CPU, trợ giúp cho CPU xử lý thông tin nhanh hơn
  C. Bộ nhớ nằm trong ROM, trợ giúp cho CPU xử lý thông tin nhanh hơn
  D. Bộ nhớ khác, phục vụ cho máy tính nâng cao hiệu quả lưu trữ và xử lý
  Đáp án của bạn: B
  Câu 09:
  Hãy cho biết loại bộ nhớ nào có dung lượng lưu trữ lớn và không bị mất dữ liệu khi ngắt nguồn?
  A. Cache
  B. ROM
  C. RAM
  D. Bộ nhớ ngoài
  Đáp án của bạn: D
  Câu 10:
  Bộ nhớ ngoài có đặc điểm gì?
  A. Kích thước bộ nhớ lớn
  B. Tốc độ truy xuất thông tin chậm hơn bộ nhớ trong
  C. Tốc độ truy xuất thông tin nhanh hơn bộ nhớ trong
  D. Cả A và B đều đúng
  Đáp án của bạn: D
  Câu 11:
  Tên gọi chung dùng để nói đến các thiết bị lưu trữ là gì?
  A. Bộ xử lý trung tâm (CPU)
  B. Phần mềm (Software)
  C. Bộ nhớ (Memory)
  D. Thiết bị nhập (Input Device)
  Đáp án của bạn: C
  Câu 12:
  Tên gọi dùng chung cho các chương trình được cài đặt và chạy trên máy tính là gì?
  A. Phần mềm 
  B. Phần cứng  
  Đáp án của bạn: A
  Câu 13:
  Tên gọi dùng chung cho các thiết bị cấu thành nên máy tính là gì?
  A. Phần mềm
  B. Phần cứng
  C. Thiết bị nhập
  D. Thiết bị xuất
  Đáp án của bạn: B
  Câu 14:
  Thành phần nào dưới đây được xem là bộ não của máy tính?
  A. Đĩa cứng
  B. RAM
  C. CPU
  D. ROM
  Đáp án của bạn: C
  Câu 15: 
  Tên gọi dùng chung cho các thiết bị đưa thông tin vào máy tính là gì?
  A. Phần mềm
  B. Phần cứng
  C. Thiết bị nhập
  D. Thiết bị xuất
  Đáp án của bạn:
  Câu 16: B
  Tên gọi dùng chung cho các thiết bị đưa dữ liệu ra ngoài máy tính là gì?
  A. Phần mềm
  B. Phần cứng
  C. Thiết bị nhập
  D. Thiết bị xuất

  Chúc Bạn Học Tốt :))

  0
  2022-09-18T01:28:18+00:00

  1.B. Nhận dữ liệu, xử lý dữ liệu và xuất dữ liệu.

  2.C. Bộ điều khiển, Bộ tính toán số học và logic, thanh ghi.

  3.D. KHKT, Quản lý văn phòng, Tự động hóa điều khiển, Trí tuệ nhân tạo, Soạn thỏa in ấn, Truyền thông, Giáo dục, Giải trí

  4.A. Bộ nhớ trong, Bộ nhớ ngoài

  5.C. Bàn phím (Keyboard , Chuột (Mouse) và Máy quét ảnh (Scaner).

  6.D. RAM và ROM

  7.B. Tốc độ truy xuất thông tin nhanh hơn bộ nhớ ngoài.

  8.B. Bộ nhớ nằm trong CPU, trợ giúp cho CPU xử lý thông tin nhanh hơn

  9.B. ROM

  10.D. Cả A và B đều đúng

  11.C. Bộ nhớ (Memory)

  12.A. Phần mềm

  13.B. Phần cứng

  14.C. CPU

  15.C. Thiết bị nhập

  16.D. Thiết bị xuất

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )