Môn Tin Học Lớp 8 Giúp mình nhanh với ạ

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Giúp mình nhanh với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tin-hoc-lop-8-giup-minh-nhanh-voi-a

in progress 0
Eden 5 tháng 2022-06-30T13:01:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T13:02:12+00:00

  15 C

  16 b

  17 a

  18 d

  19 d

  ctmt là mootjdayx các câu lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được

  nnlt là nn dùng để viết các chương trình máy tính

  a) in ra ‘2+10=10+2’

  b)in ra ‘2+10=12’

  c)màn hình chờ 1 giây

  0
  2022-06-30T13:02:13+00:00

  I. Trắc nghiệm:

  Câu 15: Để ngăn cách các câu lệnh, ta dùng dấu chấm phẩy (;)

  => Đáp án C

  Câu 16: Để đưa con trỏ xuống dòng tiếp theo, ta dùng Writeln

  => Đáp án B

  Câu 17: Để xóa màn hình, ta dùng lệnh Clrscr;

  => Đáp án A

  Câu 18: Để tạm dừng chương trình chờ người dùng nhấn phím Enter, ta dùng lệnh Readln
  => Đáp án D

  Câu 19: Để tạm dừng chương trình trong một thời gian nhất định, ta dùng Delay(x)

  => Đáp án A

  Câu 20: Để dịch chương trình, ta nhấn tổ hợp phím Alt + F9

  => Đáp án C

  II. Tự luận:

  Câu 1:

  – Chương trình máy tính là tập hợp các câu lệnh thực hiện một tác vụ cụ thể khi được máy tính thực thi.

  – Máy tính chỉ là một thiết bị điện tử vô tri không thể tự thực hiện. Viết chương trình đồng nghĩ với việc ra lệnh cho máy tính thực hiện.

  Câu 2: 

  – Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được

  – Trong ngôn ngữ máy, mọi chỉ thị đều thực hiện bởi các con số nhị phân (0 và 1), rất khó đọc và sử dụng. Hơn nữa nó phải phụ thuộc vào phần cứng máy tính

  Câu 3:

  – Ngôn ngữ lập trình là tập hợp các kí hiệu và quy tắc dùng để viết các lệnhtạo thành một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính.

  – Sau khi viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình, cần phải đưa chương trình đó vào chương trình dịch để máy có thể hiểu và thực hiện

  Câu 4:

  a) Xuất ra màn hình chuỗi ‘2+10=’ và chuỗi ’10+2′

  b) Xuất ra màn hình chuỗi ‘2+10=’ và đáp án của phép tính 2 + 10

  c) Tạm ngừng chương trình trong 1s

  Câu 5: 

  a) (1 + x) * (1 + x) + 2 / ((2 * x) – 7)

  b) b / ((a * a) + c)

  c) 3 / 10 + 1 / 3

  Câu 6: 
  Program Tong;
  Uses crt;
  Var res: real;
  Begin
       res := 3 / 10 + 1 / 3;
       Writeln(‘3 / 10 + 1 / 3 = ‘, res : 0 : 2);
       Readln;

  End.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )