Môn Tin Học Lớp 8 Hàm Average dùng để A. Tính tổng B. Tìm giá trị nhỏ nhất C. Tính trung bình cộng D. Tìm giá trị lớn nhất 2 Muốn căn thẳng lề phải

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Hàm Average dùng để
A.
Tính tổng
B.
Tìm giá trị nhỏ nhất
C.
Tính trung bình cộng
D.
Tìm giá trị lớn nhất
2
Muốn căn thẳng lề phải nội dung trong ô tính ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây?
A.
B.
C.
D.
3
Trong bảng tính Excel 2010, để lưu tập tin bảng tính ta thực hiện lệnh nào dưới đây:
A.
File \ Save
B.
File \ Print
C.
File \ New
D.
File \ Open
4
Khởi động chương trình bảng tính Excel 2010, ta nháy đúp vào biểu tượng nào dưới đây?
A.
B.
C.
D.
5
Để chèn thêm cột trên trang tính trong Excel 2010 ta chọn lệnh nào sau đây?
A.
B.
C.
D.
6
Để chèn thêm một trang tính mới (Sheet) trên bảng tính trong Excel 2010 ta chọn lệnh nào sau đây?
A.
B.
C.
D.
7
Mục đích của việc minh họa số liệu bằng biểu đồ là:
A.
Dễ hiểu, dễ gây ấn tượng và người đọc ghi nhớ lâu hơn.
B.
Biểu đồ được cập nhật khi dữ liệu thay đổi.
C.
Dễ so sánh, có thể dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
D.
Tất cả ý trên
8
Công thức (7 – 8×2):32 được viết trong Excel là:
A.
(7-8×2)/32
B.
=(7-8*2)/32
C.
=(7-8×2)/32
D.
=(7-8*2):32
9
Muốn căn thẳng lề trái nội dung trong ô tính ta sử dụng nút lệnh?
A.
B.
C.
D.
10
Để chèn thêm một ô tính mới trên trang tính trong Excel 2010 ta chọn lệnh nào sau đây?
A.
B.
C.
D.
11 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 15 phút 2022-09-22T10:43:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T10:45:20+00:00

  Câu 1: C

  Hàm Average để tính trung bình cộng

  Sum để tính tổng

  Min để tìm GTNN

  Max để tìm GTLN

  Câu 2: đề thiếu

  Câu 3: A

  Để lưu tập tin ta chọn File/save

  Câu 4: đề thiếu

  Câu 5: đề thiếu

  Câu 6: đề thiếu

  Câu 7: D

  Mục đích của việc minh họa số liệu bằng biểu đồ là:

  +Dễ hiểu, dễ gây ấn tượng và người đọc ghi nhớ lâu hơn.

  + Biểu đồ được cập nhật khi dữ liệu thay đổi.

  + Dễ so sánh, có thể dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.

  Câu 8: C

  Trong excel dấu nhân sẽ thành * dấu chia sẽ thành /

  Câu 9: đề thiếu

  Câu 10: đề thiếu

  0
  2022-09-22T10:45:33+00:00

  Hàm Average dùng để

  A. Tính tổng

  B. Tìm giá trị nhỏ nhất

  C. Tính trung bình cộng

  D. Tìm giá trị lớn nhất

  -> Min tìm giá trị nhỏ nhất

  Max tìm giá trị lớn nhất

  Sum tính tổng

  2 Muốn căn thẳng lề phải nội dung trong ô tính ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây? 

  ->hình 1

  3Trong bảng tính Excel 2010, để lưu tập tin bảng tính ta thực hiện lệnh nào dưới đây:

  A. File \ Save

  B. File \ Print

  C. File \ New

  D. File \ Open

  4.Khởi động chương trình bảng tính Excel 2010, ta nháy đúp vào biểu tượng nào dưới đây? 

  -> Hình 2

  5.Để chèn thêm cột trên trang tính trong Excel 2010 ta chọn lệnh nào sau đây?

  -> Home/Insert/Insert Sheet Columns

  6.Để chèn thêm một trang tính mới (Sheet) trên bảng tính trong Excel 2010 ta chọn lệnh nào sau đây? 

  -> Bấm chuột trái vào dấu cộng phía dưới bên trái có chữ sheet 1(trang 1) bấm vào dấu cộng kế bên

  7 Mục đích của việc minh họa số liệu bằng biểu đồ là:

  A. Dễ hiểu, dễ gây ấn tượng và người đọc ghi nhớ lâu hơn.

  B. Biểu đồ được cập nhật khi dữ liệu thay đổi.

  C. Dễ so sánh, có thể dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.

  D. Tất cả ý trên

  8 Công thức (7 – 8×2):32 được viết trong Excel là:

  A. (7-8×2)/32

  B. =(7-8*2)/32

  C. =(7-8×2)/32

  D. =(7-8*2):32

  9 Muốn căn thẳng lề trái nội dung trong ô tính ta sử dụng nút lệnh? 

  -> Hình 3

  10.Để chèn thêm một ô tính mới trên trang tính trong Excel 2010 ta chọn lệnh nào sau đây?

  -> Insert/Insert Cell

  mon-tin-hoc-lop-8-ham-average-dung-de-a-tinh-tong-b-tim-gia-tri-nho-nhat-c-tinh-trung-binh-cong

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )