Môn Tin Học Lớp 8 Hàm Sum dùng để A. Tính trung bình cộng B. Tính tổng C. Tìm giá trị nhỏ nhất D. Tìm giá trị lớn nhất 20 Muốn xóa một cột trong Exc

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Hàm Sum dùng để
A.
Tính trung bình cộng
B.
Tính tổng
C.
Tìm giá trị nhỏ nhất
D.
Tìm giá trị lớn nhất
20
Muốn xóa một cột trong Excel 2010 ta chọn một ô trong cột cần xóa rồi sử dụng lệnh nào sau đây?
A.
B.
C.
D.
21
Khi mở một bảng tính mới trong Excel 2010 thường có mấy trang tính được tạo sẵn?
A.
2
B.
4
C.
1
D.
3
22
Muốn xóa một hàng trong Excel 2010 ta chọn một ô trong hàng cần xóa rồi sử dụng lệnh nào sau đây?
A.
B.
C.
D.
23
Cho bảng tính sau:
Đầu là công thức tính “Điểm trung bình cao nhất”?
A.
=MAX(G3:G6)
B.
=MIN(C3:F6)
C.
=MAX(G3:G8)
D.
=MAX(C3:F6)
24
Công thức được viết trong Excel là:
A.
=5^3-3^2/5+2^2
B.
=(5^3-3^2)/ (5+2 )^2
C.
=(5*5+3*3)/(5+2)^2
D.
=(5*5*5-3*3)/(5+2)*(5+2)
25
Phần mềm Typing Master dùng để
A.
Luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón
B.
Học vẽ hình học động
C.
Học toán học
D.
Học địa lý thế giới Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 1 tuần 2022-09-22T10:18:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T10:19:48+00:00

  19: Hàm Sum dùng để tính tổng tất cả các số

  ⇒Chọn B

  20: Để xóa cột bất kỳ trong Excel, chúng ta chọn cột rồi nhấn chuột phải, nhấn tiếp vào Delete để xóa cột Excel là xong. Hoặc bạn nhấn vào cột, rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + – để xóa cột Excel.

  (ko có đáp án)

  21: Khi mở một bảng tính mới trong Excel 2010 thường có 3 trang tính được tạo sẵn.

  ⇒Chọn D

  22:Bấm chuột phải vào ô, hàng hoặc cột trong bảng bạn muốn xóa. Trên menu, bấm vào xóa ô.

  (ko có đáp án)

  23: (câu 23 bn ko cho bảng :/)

  24: Công thức được viết trong Excel là (5*5*5-3*3)/(5+2)*(5+2)

  Chọn D

  25: Phần mềm Typing Master dùng để luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón.

  Chọn A

  Chúc bn học tốt =D!

  XIN CTRLHN!

  0
  2022-09-22T10:20:14+00:00

  Hàm Sum dùng để

  A. Tính trung bình cộng

  B. Tính tổng

  C. Tìm giá trị nhỏ nhất

  D. Tìm giá trị lớn nhất

  Hàm sum để tính tổng

  Average dùng để tính trung bình cộng

  Max để tìm GTLN

  Min để tìm GTNN

  Câu 20: đề thiếu

  21 Khi mở một bảng tính mới trong Excel 2010 thường có mấy trang tính được tạo sẵn?

  A. 2

  B. 4

  C. 1

  D. 3

  Khi mở một bảng tính mới trong Excel 2010 thường có 3 trang tính được tạo sẵn

  Câu 22: đề thiếu

  23 Cho bảng tính sau: Đầu là công thức tính “Điểm trung bình cao nhất”?

  A. =MAX(G3:G6)

  B. =MIN(C3:F6)

  C. =MAX(G3:G8)

  D. =MAX(C3:F6)

  Max là hàm dùng để tìm GTLN câu này không có bảng nên mình không rõ

  24 Công thức được viết trong Excel là:

  A. =5^3-3^2/5+2^2

  B. =(5^3-3^2)/ (5+2 )^2

  C. =(5*5+3*3)/(5+2)^2

  D. =(5*5*5-3*3)/(5+2)*(5+2)

  Trong excel dấu nhân sẽ là * dáu chia sẽ là /

  25 Phần mềm Typing Master dùng để

  A. Luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón

  B. Học vẽ hình học động

  C. Học toán học

  D. Học địa lý thế giới

  Phần mềm Typing Master dùng để luyện gõ 10 ngón

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )