Môn Tin Học Lớp 8 Nêu cấu trúc và hoạt động rẽ nhánh dạng thiếu, dạng đủ.Nêu cú pháp và hoạt động của câu lệnh điều kiện dạng thiếu,dạng đủ?

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Nêu cấu trúc và hoạt động rẽ nhánh dạng thiếu, dạng đủ.Nêu cú pháp và hoạt động của câu lệnh điều kiện dạng thiếu,dạng đủ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rylee 5 tháng 2022-01-06T23:13:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T23:15:06+00:00

  – Câu lệnh điều kiện dạng thiếu: If <điều kiện> then <câu lệnh>;

  Hoạt động: Kiểm tra điều kiện sau từ khóa If, nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh sau từ khóa then

  – Câu lệnh điều kiện dạng đủ: If <điều kiện 1> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;

  Hoạt động: Kiểm tra điều kiện sau từ khóa If, nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1 sau từ khóa then, ngược lại nếu điều kiện sai thì thực hiện câu lệnh 2 sau từ khóa else

  0
  2022-01-06T23:15:30+00:00

  Cấu trúc rẽ nhánh như trong hình đủ và thiếu

  Hoạt động

  Dạng thiếu:  Chương trình sẽ kiểm tra điều kiện nếu Điều kiện đúng thì làm câu lệnh 1 sau đó làm câu lệnh tiếp theo, nếu điều kiện sai thì chương trình sẽ bỏ qua câu lệnh 1 và làm câu lệnh tiếp theo.

  Dạng đủ: Chương trình sẽ kiểm tra điều kiện nếu điều kiện đúng thì  làm câu lệnh 1 sau đó làm câu lệnh tiếp theo, nếu điều kiện sai thì chương trình sẽ bỏ qua câu lệnh 1 và làm câu lệnh 2 sau đó làm câu lệnh tiếp theo.

  Cú pháp câu lệnh điều kiện dạng thiếu: if <điều kiện> then <câu lệnh>

  Hoạt động của điều kiện dạng thiếu: Kiểm tra điều kiện sau từ khóa if, nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh sau từ khóa then nếu sai thì câu lệnh đó bị bỏ qua

  Cú pháp câu lệnh điều kiện dạng đủ: if <điều kiện 1> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;

  Hoạt động của điều kiện dạng đủ: Kiểm tra điều kiện sau từ khóa if, nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1 sau từ khóa then, nhưng nếu điều kiện sai thì thực hiện câu lệnh 2 sau từ khóa else

  :))))))))))

  mon-tin-hoc-lop-8-neu-cau-truc-va-hoat-dong-re-nhanh-dang-thieu-dang-du-neu-cu-phap-va-hoat-dong

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )