Môn Tin Học Lớp 8 viết chương trình tính giá trị biểu thức: S=1+3+5+7+…+99 nhanh mà đúng:))

Question

Môn Tin Học Lớp 8 viết chương trình tính giá trị biểu thức:
S=1+3+5+7+…+99
nhanh mà đúng:)) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Faith 2 tuần 2022-01-08T13:25:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-08T13:26:36+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var i,s:integer;

  begin

  clrscr;

  s:=0;

  for i:=1 to 99 do

  if i mod 2=1 then s:=s+i;

  writeln(‘tong la:’,s);

  readln

  end.

  0
  2022-01-08T13:26:50+00:00

  Giá trị bt là : 100 đúng ko bạn

  Pt : ( 99 + 1 ) x 2 : 2 = 100

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )