Môn Tin Học Lớp 9 dot, dot, and được ký hiệu là gì

Question

Môn Tin Học Lớp 9 dot, dot, and được ký hiệu là gì Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 3 tháng 2022-02-13T20:38:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-13T20:39:30+00:00

  dot, dot, and được ký hiệu là gì

  dot kí hiệu là .

  and kí hiệu là , &

  dot,dot,and: @

  0
  2022-02-13T20:39:40+00:00

  + dot kí hiệu là .

  + and kí hiệu là , hoặc &

  + dot,dot,and kí hiệu là @

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )