Môn Toán Lớp 1 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?

Question

Môn Toán Lớp 1 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kinsley 9 phút 2022-09-23T11:29:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T11:30:13+00:00

  $2$ con vịt đi trước `2` con vịt (luôn đúng khi số vịt lớn hơn hoặc bằng `4)`

  $2$ con vịt đi sau `2` con vịt (luôn đúng khi số vịt lớn hơn hoặc bằng `4)`
  $2$ con vịt đi giữa `2` con vịt (luôn đúng khi số vịt lớn hơn hoặc bằng `4)`

  Vậy số vịt phải lớn hơn hoặc bằng `4` mới thỏa mãn điều kiện đề ra

   

  0
  2022-09-23T11:30:58+00:00

  `+)` `2` con vịt đi trước `2` con vịt nghĩa là có `2` con vịt đi trước và đi sau.

  `->` Có `2+2=4` con vịt.

  `+)` `2` con vịt đi sau `2` con vịt nghĩa là có `2` con vịt đi sau và trước.

  `->` Có `2+2=4`con vịt.

  `+)` `2` con vịt đi giữa `2` con vịt có nghĩa là có `2` con vịt ở giữa và `1` con ở đầu và cuối.

  `->` Có `2+1+1=4` con vịt. 

  Từ đó suy ra có tất cả `4` con vịt.

                           Đáp số: `4` con vịt.

  _________________________

  Biểu diễn lại như sau:

       *

       *

       *

       *

  ( * là con vịt )

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )