Môn Toán Lớp 1 54. Giá bán hòa vốn tại các mức sản lượng khác nhau được xác định bằng công thức: a. (Định phí/Sản lượng) + biến phí đơn vị. b. Định ph

Question

Môn Toán Lớp 1 54. Giá bán hòa vốn tại các mức sản lượng khác nhau được xác định bằng công thức:
a. (Định phí/Sản lượng) + biến phí đơn vị.
b. Định phí đơn vị + Biến phí đơn vị.
c. Hai câu trên đều đúng.
d. Hai câu trên đều sai. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 2 tháng 2022-10-04T02:09:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T02:10:29+00:00

  Đáp án:A  [ định phí/sản lượng] 

   

  Giải thích các bước giải: công thức giá bán hòa vốn tại các mức sản lượng là:

  [định phí/sản lượng] + biến phí đơn vị hoặc định phí đơn vị + biến phí đơn vị.

  chúc học tốt nha

   

  0
  2022-10-04T02:10:56+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Giá bán hòa vốn tại các mức sản lượng khác nhau được xác định bằng công thức:
  a. (Định phí/Sản lượng) + biến phí đơn vị.
  b. Định phí đơn vị + Biến phí đơn vị.
  c. Hai câu trên đều đúng. ( chọn )
  d. Hai câu trên đều sai.

  Công thức giá bán hòa vốn tại các mức sản lượng khác nhau là 

  – (Định phí/Sản lượng) + biến phí đơn vị.

  hoặc Định phí đơn vị + Biến phí đơn vị.

  chúc bạn học tốt , nocopy

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )