Môn Toán Lớp 1 Giúp em mik vs ạ Viết 3 lần bạng phép cộng trong phạm vi 10

Question

Môn Toán Lớp 1 Giúp em mik vs ạ
Viết 3 lần bạng phép cộng trong phạm vi 10 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ximena 17 phút 2022-07-30T10:37:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T10:38:48+00:00

  Đáp án:

   Bên dưới ↓

  Giải thích các bước giải:

  1 + 9 = 10

  2 + 8 = 10 

  3 + 7 = 10 

  4 + 6 = 10

  5 + 5 = 10 

  6 + 4 = 10 

  7 + 3 = 10

  8 + 2 = 10  

  9 + 1 = 10

  1 + 9 = 10

  2 + 8 = 10 

  3 + 7 = 10 

  4 + 6 = 10

  5 + 5 = 10 

  6 + 4 = 10 

  7 + 3 = 10

  8 + 2 = 10  

  9 + 1 = 10

  1 + 9 = 10

  2 + 8 = 10 

  3 + 7 = 10 

  4 + 6 = 10

  5 + 5 = 10 

  6 + 4 = 10 

  7 + 3 = 10

  8 + 2 = 10  

  9 + 1 = 10

  0
  2022-07-30T10:38:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1+6=7

  5+4=9

  3+5=8

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )