Môn Toán Lớp 1 Hoa nói: “Tết này chị mình có số tuổi bằng kết quả của bốn số khác nhau nhỏ nhất cộng lại”. Hỏi đến Tết, chị của Hoa bao nhiêu tuổi?

Question

Môn Toán Lớp 1 Hoa nói: “Tết này chị mình có số tuổi bằng kết quả của bốn số khác nhau nhỏ nhất cộng lại”. Hỏi đến Tết, chị của Hoa bao nhiêu tuổi? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kinsley 19 phút 2022-07-29T08:36:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T08:38:18+00:00

  Bốn số khác nhau nhỏ nhất là `0; 1 ; 2 ; 3`

  Đến Tết, tuổi của chị Hoa là:

  `0 + 1 + 2 + 3 = 6` (tuổi)

  Đáp số: `6` tuổi

  0
  2022-07-29T08:38:19+00:00

  Bốn số nhỏ nhất khác nhau là: 0; 1; 2;3 

  Vậy đến tết, tuổi của chị của Hoa là:

  0 + 1 + 2 + 3 = 6(tuổi0.

  Đáp số: 6 tuổi

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )