Môn Toán Lớp 1 Tìm một số biết rằng số đó cộng với 30, rồi trừ đi 20 thì được kết quả bằng 20

Question

Môn Toán Lớp 1 Tìm một số biết rằng số đó cộng với 30, rồi trừ đi 20 thì được kết quả bằng 20 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 10 tháng 2022-08-12T17:16:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T17:18:17+00:00

  Gọi số cần tìm là $x$

  Ta có:

  $x+30-20=20$

  $↔x+30=20+20$

  $↔x+30=40$

  $↔x=40-30$

  $↔x=10$

  Vậy số cần tìm là $10$

  0
  2022-08-12T17:18:33+00:00

  Gọi số cần tìm là x

  Vì số đó cộng với 30 rồi trừ đi 20 thì được kết quả bằng 20

  ->x+30-20=20

  ->x=20+20-30

  ->x=10

  Vậy số cần tìm là 10

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )