Môn Toán Lớp 10 Anh chi ơi giúp em sửa mấy bài này với

Question

Môn Toán Lớp 10 Anh chi ơi giúp em sửa mấy bài này với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-10-anh-chi-oi-giup-em-sua-may-bai-nay-voi

in progress 0
Quinn 7 tháng 2022-08-20T13:32:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-08-20T13:33:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Bài 3:

  a.Ta có:

  $m(x-m)\le x-1$

  $\to mx-m^2\le x-1$

  $\to mx-x\le m^2-1$

  $\to x(m-1)\le (m-1)(m+1)(1)$

  Nếu $m=1\to (1)$ luôn đúng $\to (1)$ có vô số nghiệm $x\in R$

  Nếu $m>1\to m-1>0\to x\le m+1$

  Nếu $m<1\to m-1<0\to x\ge m+1$

  b.Ta có:
  $mx+6>2x+3m$

  $\to mx-2x>3m-6$

  $\to x(m-2)>3(m-2) (*)$

  Nếu $m=2\to (*)$ trở thành $0>0$ vô lý$\to (*)$ vô nghiệm

  Nếu $m>2\to m-2>0\to x>3$

  Nếu $m<2\to m-2<0\to x<3$

  c.Ta có:

  $(m+1)x+m<3m+4$

  $\to (m+1)x<2m+4(*)$

  Nếu $m=-1\to (*)$ trở thành $0<2$ luôn đúng $\to (*)$ có vô số nghiệm $x\in R$

  Nếu $m>-1\to m+1>0\to x<\dfrac{2m+4}{m+1}$

  Nếu $m<-1\to m+1<0\to x>\dfrac{2m+4}{m+1}$

  d.Ta có:

  $mx+1>m^2+x$

  $\to mx-x>m^2-1$

  $\to x(m-1)>(m-1)(m+1)(*)$

  Nếu $m=1\to (*)$ trở thành $0>0$ vô lý$\to (*)$ vô nghiệm

  Nếu $m>1\to m-1>0\to x>m+1$

  Nếu $m<1\to m-1<0\to x<m+1$

  e.Ta có:

  $\dfrac{m(x-2)}{6}+\dfrac{x-m}{3}>\dfrac{x+1}{2}$

  $\to\dfrac{mx-2m}{6}+\dfrac{x-m}{3}>\dfrac{x+1}{2}$

  $\to\dfrac{mx}{6}-\dfrac{m}{3}+\dfrac{x}{3}-\dfrac{m}{3}>\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{2}$

  $\to\dfrac{mx}{6}+\dfrac{x}{3}-\dfrac{x}{2}>\dfrac{1}{2}+\dfrac{m}{3}+\dfrac{m}{3}$

  $\to x\cdot\dfrac{m-1}{6}>\dfrac{4m+3}{6}$

  $\to x\cdot(m-1)>(4m+3)(*)$

  Nếu $m=1\to (*)$ trở thành $0>7$ vô lý $\to (*)$ vô nghiệm

  Nếu $m>1\to m-1>0\to x>\dfrac{4m+3}{m-1}$

  Nếu $m<1\to m-1<0\to x<\dfrac{4m+3}{m-1}$

  f.Ta có: 

  $3-mx<2(x-m)-(m+1)^2$

  $\to 3-mx<2x-2m-m^2-2m-1$

  $\to 2x+mx>m^2+4m+4$

  $\to x(m+2)>(m+2)^2(*)$

  Nếu  $m=-2\to (*)$ trở thành $0>0$ vô lý $\to (*)$ vô nghiệm

  Nếu $m>-2\to m+2>0\to x>m+2$

  Nếu $m<-2\to m+2<0\to x<m+2$

  Bài 4:

  a.Ta có:

  $m^2x+4m-3<x+m^2$

  $\to m^2x-x<m^2-4m+3$

  $\to x(m^2-1)<m^2-3m-m+3$

  $\to x(m-1)(m+1)<(m-1)(m-3)$

  Để phương trình vô nghiệm

  $\to x(m-1)(m+1)\ge (m-1)(m-3)(*),\quad\forall x\in R$

  $\to m-1=0\to m=1$

  Nếu $m+1=0\to m=-1\to (*)$ trở thành $0\ge 8$ vô lý

  b.Ta có:

  $m^2x+1\ge m+(3m-2)x$

  $\to m^2x-(3m-2)x\ge m-1$

  $\to x(m^2-3m+2)\ge m-1$

  $\to x(m-1)(m-2)\ge m-1(*)$

  Để bất phương trình $(*)$ vô nghiệm

  $\to x(m-1)(m-2)<m-1(**)$ đúng với mọi $x\in R$

  $\to m=1$ hoặc $m=2$

  Nếu $m=1\to (**)$ trở thành $0<0$ vô lý $\to (**)$ vô nghiệm $\to m=1$ (loại)

  Nếu $m=2\to (**)$ trở thành $0<1$ đúng với mọi $x\in R$
  $\to m=2$ (chọn)

  c.Ta có:

  $mx-m^2>mx-4(*)$

  $\to m^2<4$

  Để bất phương trình $(*)$ vô nghiệm

  $\to m^2\ge 4\to m\ge 2$ hoặc $m\le -2$

  d.Ta có:

  $3-mx<2(x-m)-(m+1)^2$

  $\to 3-mx<2x-2m-m^2-2m-1$

  $\to 2x+mx>m^2+4m+4$

  $\to x(m+2)>(m+2)^2(*)$

  Để $(*)$ vô nghiệm $\to x(m+2)\le (m+2)^2$ với mọi $x\in R$

  $\to m+2=0\to m=-2$

  0
  2022-08-20T13:34:07+00:00

  CÔNG THỨC(CT):

   ta có dạng tổng quát của 1 bpt bậc nhất: ax > b(ax<b; ax≤b;  ax≥b)

  cách biện luận 1 bpt bậc nhất ta đưa bpt ấy về dạng tổng quát như trên rồi biện luận như sau:

  VD: dạng ax>b

  nếu a>0 thì x>$\frac{b}{a}$ 
  nếu a<0 thì x<$\frac{b}{a}$ 

  nếu a=0, b>0 vô nghiệm(vì vế bằng 0 không thể lớn hơn vế lớn hơn ko VD: 0>1 (sai)
  nếu a=0 b≤0 ⇒bpt có vô số nghiệm

  Giải thích các bước giải:

   Bài 3:m(x-m)≤ x-1

            ⇔mx-m²≤x-1

            ⇔mx-x≤m²-1

            ⇔x(m-1)≤(m+1)(m-1)

            nếu m-1>0 ⇒x≤m+1

            nếu m-1<0⇒x≥m+1

            nếu m-1=0⇒0×x≤0×m+1⇔0≤0(lđ)⇒bpt có nghiệm x∈R

   các câu sau tương tự nhá

  Bài 4: tương tự như cách biện luận trên ta đều đưa về dạng tổng quát

   như câu a có dạng tổng quát là: x(m²-1)< m²-4m +3
  bpt này sẽ vô nghiệm khi

  x(m²-1)> m²-4m+3(1)

  ⇔x(m+1)(m-1)>(m-3)(m-1)

  đến đây biện luận y như CT trên và chỉ lấy đk để pt 1 có nghiệm sau đó kết luận
  các câu sau tương tự bạn ạ: trường hợp gặp dấu ≤hoặc≥ ta bỏ dấu bằng đi nhá

  vì câu hỏi của bạn khá dài mình không có nhiều thời gian nên đưa bạn CT thôi nha 

  đánh giá tốt câu trả lời này nha

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )