Môn Toán Lớp 10 BT: Cho các điểm bất kì . Hãy chứng minh đẳng thức : a) (véc tơ ) AC+BD=AD+BC b) (véc tơ ) AB+CD=AD+CB c) (véc tơ ) AB-CD=AC-BD d) (véc

Question

Môn Toán Lớp 10 BT: Cho các điểm bất kì . Hãy chứng minh đẳng thức :
a) (véc tơ ) AC+BD=AD+BC
b) (véc tơ ) AB+CD=AD+CB
c) (véc tơ ) AB-CD=AC-BD
d) (véc tơ ) AD+BE+CF=AE+BF+CD
e) (véc tơ ) AC+DE-DC-CE+CB=AB Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aubrey 34 phút 2022-09-18T17:40:21+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-09-18T17:42:18+00:00

     Gửi bạn

    mon-toan-lop-10-bt-cho-cac-diem-bat-ki-hay-chung-minh-dang-thuc-a-vec-to-ac-bd-ad-bc-b-vec-to-ab

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )