Môn Toán Lớp 10 C) Gọi I là trung điểm MN. CMR: ( véc tơ ) IA+IB+IC+ID = (véc tơ ) 0

Question

Môn Toán Lớp 10 C) Gọi I là trung điểm MN.
CMR: ( véc tơ ) IA+IB+IC+ID = (véc tơ ) 0 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-10-c-goi-i-la-trung-diem-mn-cmr-vec-to-ia-ib-ic-id-vec-to-0

in progress 0
Kylie 19 phút 2022-09-19T00:16:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T00:17:50+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DB}=2.\overrightarrow{MN}$

  $⇔\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{DM}+\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NB}=2.\overrightarrow{MN}$

  $⇔2.\overrightarrow{MN}+(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{DMB})+(\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{NB})=2.\overrightarrow{MN}$

  Do $M;N$ lần lượt là trung điểm của $AD; BC$:

  $⇔2.\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{0}+\overrightarrow{0}=2.\overrightarrow{MN}$

  ->Điều phải chứng minh.

  0
  2022-09-19T00:17:56+00:00

  Gửi bạn

   

  mon-toan-lop-10-c-goi-i-la-trung-diem-mn-cmr-vec-to-ia-ib-ic-id-vec-to-0

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )