Môn Toán Lớp 10 cho sin x -cos x =-1/2 tính giá trị của biểu thức P=cos x sin x

Question

Môn Toán Lớp 10 cho sin x -cos x =-1/2 tính giá trị của biểu thức P=cos x sin x Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hailey 5 tháng 2022-01-06T13:27:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T13:28:49+00:00

  Đáp án:

   $P=\dfrac{3}{8}\\$

  Giải thích các bước giải:

   $\sin x-\cos x=\dfrac{-1}{2}\\
  \Rightarrow (\sin x-\cos x)^2=\left ( \dfrac{-1}{2} \right )^2\\
  \Rightarrow \sin^2x-2\sin x\cos x+\cos^2x=\dfrac{1}{4}\\
  \Rightarrow -2\sin x\cos x=\dfrac{1}{4}-1=\dfrac{-3}{4}\\
  \Rightarrow \sin x\cos x=\dfrac{3}{8}\\
  \Rightarrow P=\sin x\cos x=\dfrac{3}{8}\\$

  0
  2022-01-06T13:29:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-10-cho-sin-cos-1-2-tinh-gia-tri-cua-bieu-thuc-p-cos-sin

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )