Môn Toán Lớp 10 cho tam giác ABC có G trọng tâm. Đặt a→ = GA→, b→ = GB→. Hãy biểu diễn mỗi vecto AB→, GC→, BC →và CA→ theo các vecto a→ và b →

Question

Môn Toán Lớp 10 cho tam giác ABC có G trọng tâm. Đặt a→ = GA→, b→ = GB→. Hãy biểu diễn mỗi vecto AB→, GC→, BC →và CA→ theo các vecto a→ và b → Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 2 tháng 2022-10-04T13:42:17+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Theo gt, $G$ là trọng tâm $ΔABC$

  $⇒ \overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{0}$

  Từ đây, 

  $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{GB}-\overrightarrow{GA}=\overrightarrow{b}-\overrightarrow{a}$

  $\overrightarrow{GC}=-\overrightarrow{GB}-\overrightarrow{GA}=-\overrightarrow{b}-\overrightarrow{a}$

  $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{GC}-\overrightarrow{GB}=-\overrightarrow{b}-\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}=-\overrightarrow{2b}-\overrightarrow{a}$

  $\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{GA}-\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{a}-(-\overrightarrow{b}-\overrightarrow{a})=\overrightarrow{2a}+\overrightarrow{b}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )