Môn Toán Lớp 10 Cho tam giác ABC thỏa mãn (b+c)/a=cosB +cosC. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức T= cosA+cosB+cosC

Question

Môn Toán Lớp 10 Cho tam giác ABC thỏa mãn (b+c)/a=cosB +cosC. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức
T= cosA+cosB+cosC Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 7 tháng 2022-05-08T09:31:55+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T09:33:32+00:00

  Đáp án:

  CM tam giác ABC vuông dựa vào gt để bỏ bớt cosA trong T và dùng bđt AM-GM 

  Giải thích các bước giải:

  $\operatorname{cos}B+\operatorname{cos}C = \frac{b+c}{a}$ 

  $\leftrightarrow \frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}+\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{b+c}{a} $

  $\leftrightarrow bc^2+a^2b-b^3+ca^2+b^2c-c^3-2bc(b+c)=0 \\ \leftrightarrow bc^2+a^2b-b^3+ca^2+b^2c-c^3-2b^2c-2bc^2=0\\ \leftrightarrow a^2b-b^3+ca^2-c^3-b^2c-bc^2=0\\ \leftrightarrow a^2(b+c)-bc(b+c)-(b+c)(b^2-bc+c^2)=0\\ \leftrightarrow (b+c)(a^2-bc-b^2+bc-c^2)=0\\ \leftrightarrow (b+c)(a^2-b^2-c^2)=0\\ \leftrightarrow a^2-b^2-c^2=0 \leftrightarrow a^2=b^2+c^2$

  Suy ra Tam giác ABC vuông tại A. Khi đó:

  $T = \operatorname{cos}A+\operatorname{cos}B+\operatorname{cos}C = \operatorname{cos}B+\operatorname{cos}C = \frac{b+c}{a}$

  Xét:

  $T^2 = \frac{(b+c)^2}{a^2}\leq \frac{2(b^2+c^2)}{b^2+c^2} = 2 \rightarrow T \leq \sqrt{2}$

  Dấu “=” xảy ra khi b = c hay tam giác ABC vuông cân tại A

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )