Môn Toán Lớp 10 Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH = 12/5 cm. AB/AC = 3/4. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Question

Môn Toán Lớp 10 Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH = 12/5 cm. AB/AC = 3/4. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Clara 1 năm 2022-03-21T23:58:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T00:00:19+00:00

  Đáp án:R= 15/6 cm

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-10-cho-tam-giac-abc-vuong-o-a-duong-cao-ah-12-5-cm-ab-ac-3-4-tinh-ban-kinh-duong-tr

  -1
  2022-03-22T00:00:51+00:00

  Đáp án: $\dfrac52$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\widehat{ACH}=\widehat{ACH}$

  $\to\tan\widehat{ACH}=\tan\widehat{ACB}$

  $\to \dfrac{AH}{HC}=\dfrac{AB}{AC}$

  $\to \dfrac{AH}{HC}=\dfrac{3}4$

  $\to HC=\dfrac43AH=\dfrac{16}{5}$

  $\to AC=\sqrt{AH^2+HC^2}=4$

  $\to AB=\dfrac34AC=3$

  $\to BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=5$

  Mà $\Delta ABC$ vuông tại $A$

  $\to ABC$ nội tiếp đường tròn đường kính $BC$

  $\to$Bán kính đường tròn ngoại tiếp $\Delta ABC$ là $\dfrac12BC=\dfrac12\cdot 5=\dfrac52$

  mon-toan-lop-10-cho-tam-giac-abc-vuong-o-a-duong-cao-ah-12-5-cm-ab-ac-3-4-tinh-ban-kinh-duong-tr

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )