Môn Toán Lớp 10 Chứng minh điểm G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi vecto GA+vecto GB +vectơ GC = vetơ 0

Question

Môn Toán Lớp 10 Chứng minh điểm G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ
khi vecto GA+vecto GB +vectơ GC = vetơ 0 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 1 năm 2022-03-22T04:43:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T04:45:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $D,E,F$ là trung điểm $BC,AC,AB$

  Chứng minh: $G$ là trọng tâm $\Delta ABC\to \vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC}=0$

  Ta có:

  $\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC}$

  $=\vec{GA}+(\vec{GB}+\vec{GC})$

  $=\vec{GA}+2\vec{GD}$ vì $D$ là trung điểm $BC$

  Mà $G$ là trọng tâm $\Delta ABC$

  $\to GA=2GD\to \vec{GA}=-2\vec{GD}\to \vec{GA}+2\vec{GD}=0$

  $\to \vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC}=0$

  Chứng minh: $\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC}=0\to $$G$ là trọng tâm $\Delta ABC$

  Ta có:

  $\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC}=0$

  $\to \vec{GA}+(\vec{GB}+\vec{GC})=0$

  $\to \vec{GA}+2\vec{GD}=0$ vì $D$ là trung điểm $BC$

  $\to \vec{GA}=-2\vec{GD}$

  $\to A,G,D$ thẳng hàng, $G$ nằm giữa $A,D, GA=2GD$

  Mà $AD$ là trung tuyến $\Delta ABC$

  $\to G$ là trọng tâm $\Delta ABC$

  $\to đpcm$

  mon-toan-lop-10-chung-minh-diem-g-la-trong-tam-cua-tam-giac-abc-khi-va-chi-khi-vecto-ga-vecto-gb

  0
  2022-03-22T04:45:05+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  Trả lời:

  Gọi $M$ là trung điểm $BC$

  $⇒AG=\dfrac{2}{3}.AM\\⇒GM=\dfrac{1}{2}AG\\⇒2\overrightarrow{GM}=\overrightarrow{AG}$

  Ta có:

  $\,\,\,\,\,\,\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}\\=\overrightarrow{GA}+2\overrightarrow{GM}\\=\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AG}\\=\overrightarrow{0}.$

   

  mon-toan-lop-10-chung-minh-diem-g-la-trong-tam-cua-tam-giac-abc-khi-va-chi-khi-vecto-ga-vecto-gb

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )