Môn Toán Lớp 10 chứng minh sinx+sin2x/1+cosx+cos2x=tanx Help me :'(

Question

Môn Toán Lớp 10 chứng minh sinx+sin2x/1+cosx+cos2x=tanx
Help me :'( Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 4 ngày 2022-05-08T15:45:59+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T15:47:25+00:00

  Ta có:

  `VT={sinx+sin2x}/{1+cosx+cos2x}`
  `=(sinx + 2sinxcosx)/{1+cosx+(2cos^2 x- 1)}`
  `=(sinx + 2sinxcosx)/(cosx+2cos^2x)`
  `={sinx(1 + 2cosx)}/{cosx(1+2cosx)}`
  `={sinx}/{cosx}`
  `=tanx=VP`

  Vậy `{sinx+sin2x}/{1+cosx+cos2x}=tanx`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )