Môn Toán Lớp 10 Giá trị của biểu thức P= sina.cosa.cos2a.cos4a.cos8a là

Question

Môn Toán Lớp 10 Giá trị của biểu thức P= sina.cosa.cos2a.cos4a.cos8a là Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 6 ngày 2022-05-07T11:49:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T11:50:30+00:00

  Đáp án: $\frac{1}{16}$ sin16a

   Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  sina . cosa . cos2a . cos4a . cos8a

  = $\frac{1}{2}$ sin2a . cos2a . cos4a . cos8a

  = $\frac{1}{4}$ sin4a . cos4a . cos8a

  = $\frac{1}{8}$ sin8a . cos8a

  = $\frac{1}{16}$ sin16a

  0
  2022-05-07T11:50:50+00:00

  Đáp án:

  `P=1/{16} sin16a`

  Giải thích các bước giải:

  Sửa đề rút gọn biểu thức 

  ____

  `P= sina.cosa.cos2a.cos4a.cos8a`

  `P=1/ 2 sin2a.cos2a.cos4a.cos8a`

  `P=1/ 2 . 1/ 2 . sin4a.cos4a.cos8a`

  `P=1/ 4 . 1/ 2 sin8a.cos8a`

  `P=1/ 8 . 1/ 2 sin16a`

  `P=1/{16} sin16a`

  Vậy `P=1/{16} sin16a`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )