Môn Toán Lớp 10 Giải phương trình 1,sin5x + cos( π/3-2x)=0 2,sin(4x+ π/3) + sin(2x- π /6)=0 3,cos(2x- π/4)+cos3x=0

Question

Môn Toán Lớp 10 Giải phương trình
1,sin5x + cos( π/3-2x)=0
2,sin(4x+ π/3) + sin(2x- π /6)=0
3,cos(2x- π/4)+cos3x=0 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Vivian 3 tháng 2022-09-09T06:30:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 10 Giải phương trình 1,sin5x + cos( π/3-2x)=0 2,sin(4x+ π/3) + sin(2x- π /6)=0 3,cos(2x- π/4)+cos3x=0

Question

Môn Toán Lớp 10 Giải phương trình
1,sin5x + cos( π/3-2x)=0
2,sin(4x+ π/3) + sin(2x- π /6)=0
3,cos(2x- π/4)+cos3x=0
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rylee 8 tháng 2022-04-17T17:23:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-17T17:24:41+00:00

  mon-toan-lop-10-giai-phuong-trinh-1-sin5-cos-3-2-0-2-sin-4-3-sin-2-6-0-3-cos-2-4-cos3-0

  0
  2022-04-17T17:24:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1 adct 2 cung bù n 

  Câu2 adct 2 cung đối n 

  Câu 3 adct 2 cung bù n 

  mon-toan-lop-10-giai-phuong-trinh-1-sin5-cos-3-2-0-2-sin-4-3-sin-2-6-0-3-cos-2-4-cos3-0

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )