Môn Toán Lớp 10 Giải tam giác ABC biết a=2, b=3, c=4

Question

Môn Toán Lớp 10 Giải tam giác ABC biết a=2, b=3, c=4 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quinn 2 tháng 2022-09-24T19:13:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T19:15:04+00:00

  Đáp án:\(\widehat{A}=29^{\circ}\)

  \(\widehat{B}=46^{\circ}\)

  \(\widehat{C}=105^{\circ}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(Cos A=\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2bc}=\frac{3^{2}+4^{2}-2^{2}}{2·3·4}=\frac{7}{8}\)

  ⇒\(\widehat{A}=29^{\circ}\)

  \(Cos B=\frac{a^{2}+c^{2}-b^{2}}{2ac}=\frac{2^{2}+4^{2}-3^{2}}{2·2·4}=\frac{11}{16}\)

  ⇒\(\widehat{B}=46^{\circ}\)

  \(Cos C=\frac{a^{2}+b^{2}-c^{2}}{2ab}=\frac{2^{2}+3^{2}-4^{2}}{2·2·3}=\frac{-1}{4}\)

  ⇒\(\widehat{C}=105^{\circ}\)

   

  0
  2022-09-24T19:15:26+00:00

  Đáp án:

  gọi số đo góc A ;góc B ;góc C lần lượt là a;b ;c 
  Theo bài ra ta có : 
  2   3   4

  a =b=c=
  2 + 3 + 4
  a + b + c =
  9
  180 = 20 ( vi tong 3 goc cua 1 tam giac la 180o)
  => a= 20.2=40
  b= 20.3=60
  c= 20.4=80
  vậy ..

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )