Môn Toán Lớp 10 giúp mình bài 5 ạ mình sẽ đánh giá đầy đủ

Question

Môn Toán Lớp 10 giúp mình bài 5 ạ
mình sẽ đánh giá đầy đủ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-10-giup-minh-bai-5-a-minh-se-danh-gia-day-du

in progress 0
Alaia 5 tháng 2022-07-03T01:31:14+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T01:32:27+00:00

  `5)`

  `A={x\in RR| -2\le x\le 2}`

  `=>A=[-2;2]`

  $\\$

  `B={x\in RR|x\le 7}`

  `=>B=(-∞;7]`

  $\\$

  `=>A∪B=[-2;2]∪(-∞;7]=(-∞;7]`

  $\\$

  `\qquad A∩B=[-2;2]∩(-∞;7]=[-2;2]`

  $\\$

  `\qquad A\\B=[-2;2]\\(-∞;7]=`∅

  $\\$

  `\qquad B\\A=(-∞;7]\\[-2;2]=(-∞;-2)∪(2;7]`

  Vậy:

  `A=[-2;2]; B=(-∞;7]`

  `A∪B=(-∞;7]; A∩B=[-2;2]`

  `A\\B`=∅; `B\\A=(-∞;-2)∪(2;7]`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )