Môn Toán Lớp 10 Hàm số chẵn là gì ? Hàm số lẻ là gì? Cách xác định hàm số chẵn và hàm số lẻ?

Question

Môn Toán Lớp 10 Hàm số chẵn là gì ?
Hàm số lẻ là gì?
Cách xác định hàm số chẵn và hàm số lẻ?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 1 năm 2022-03-22T00:59:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T01:00:37+00:00

  Hàm số chẵn là hàm số thoả mãn $f(-x)= f(x)$    (1)

  Hàm số lẻ là hàm số thoả mãn $f(-x)= -f(x)$    (2)

  Cách xác định: thay giá trị $-x$ vào hàm $f(x)$. Nếu thoả mãn (1) thì $f(x)$ chẵn. Nếu thoả mãn (2) thì $f(x)$ lẻ. Nếu không thoả mãn (1)(2) thì $f(x)$ không chẵn không lẻ.

  0
  2022-03-22T01:00:45+00:00

  Hàm số chẵn là một hàm số thõa mãn có xác định D và gồm hai điều kiện sau :

  `∀ x \in D ⇒ −x \in D`

  `\forall x \in D : f(-x) = f(x)` 

  Hàm số lẻ là hàm số thõa mãn có xác định D và gồm hai điều kiện sau :

  `∀ x \in D ⇒ − x \in D`

  `\forall x \in D : f(-x) = -f(x)`

  Cách xác định hàm số chẵn và hàm số lẻ :  

  Nếu `f(−x) = f(x)` thì nó là hàm số là chẵn .

  Nếu `f(−x) = −f(x)` thì nó là hàm số là lẻ .

  Gia Sư Vũng Tàuứa

  Chúc bạn học tốt ^^ 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )