Môn Toán Lớp 10 Khẳng định nào sau đây là sai? A. Hai vectơ cùng phương thì chúng hoặc cùng hướng hoặc ngược hướng. B. Hai vectơ cùng hướng thì cùng ph

Question

Môn Toán Lớp 10 Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hai vectơ cùng phương thì chúng hoặc cùng hướng hoặc ngược hướng.
B. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương.
C. Hai vectơ bằng nhau thì cùng hướng.
D. Hai vectơ ngược hướng có thể bằng nhau. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Delilah 5 ngày 2022-09-22T16:43:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T16:44:54+00:00

  Khẳng định nào sau đây là sai?

  A. Hai vectơ cùng phương thì chúng hoặc cùng hướng hoặc ngược hướng.

  `->` Đúng

  B. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương.

  `->` Đúng

  C. Hai vectơ bằng nhau thì cùng hướng.

  `->` Sai

  `*` Hai vectơ có độ dài bằng nhau nhưng chưa chắc chúng cùng hướng.

  D. Hai vectơ ngược hướng có thể bằng nhau.

  `->` Đúng.

  `=>` Chọn `C`

  $#Dyn.Shun$

  $@Shun – Aqua$

   

  0
  2022-09-22T16:45:31+00:00

  A. Hai vectơ cùng phương thì chúng hoặc cùng hướng hoặc ngược hướng.

  B. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương.

  C. Hai vectơ bằng nhau thì cùng hướng.

  D. Hai vectơ ngược hướng có thể bằng nhau.

  ->Vì còn có trường hợp hai Vector đối nhau nữa, nên khẳng định $C$ sai.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )