Môn Toán Lớp 10 Mấy anh chị đẹp trai đẹp gái ơi giải giúp e vs ạ ????

Question

Môn Toán Lớp 10 Mấy anh chị đẹp trai đẹp gái ơi giải giúp e vs ạ ???? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-10-may-anh-chi-dep-trai-dep-gai-oi-giai-giup-e-vs-a

in progress 0
Iris 19 phút 2023-01-01T12:01:37+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T12:03:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  $\begin{array}{l}
  b = 6;c = 9;\widehat A = {30^0}\\
   + )a = \sqrt {{b^2} + {c^2} – 2bc\cos A}  = \sqrt {{6^2} + {9^2} – 2.6.9.\cos {{30}^0}}  \approx 4,84\\
   + )\dfrac{a}{{\sin A}} = \dfrac{b}{{\sin B}}\\
   \Rightarrow \sin B = \dfrac{{b\sin A}}{a} = \dfrac{{6\sin {{30}^0}}}{{4,84}} = 0,62\\
   \Rightarrow \widehat B \approx {38^0}15’\\
   \Rightarrow \widehat C = {180^0} – \widehat B – \widehat A = {111^0}45’\\
   + )S = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{1}{2}.6.9.\sin {30^0} = \dfrac{{27}}{2}\\
   + )\dfrac{a}{{\sin A}} = 2R\\
   \Rightarrow R = \dfrac{a}{{2\sin A}} = \dfrac{{4,84}}{{2\sin {{30}^0}}} = 4,84\\
   + )S = pr,p = \dfrac{{a + b + c}}{2} = \dfrac{{4,84 + 6 + 9}}{2} = 9,92\\
   \Leftrightarrow r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{{\dfrac{{27}}{2}}}{{9,92}} = 1,36\\
   + ){m_a} = \sqrt {\dfrac{{2\left( {{b^2} + {c^2}} \right) – {a^2}}}{4}}  = \sqrt {\dfrac{{2\left( {{6^2} + {9^2}} \right) – 4,{{84}^2}}}{4}}  \approx 7,26\\
  {m_b} = \sqrt {\dfrac{{2\left( {{a^2} + {c^2}} \right) – {b^2}}}{4}}  = \sqrt {\dfrac{{2\left( {4,{{84}^2} + {9^2}} \right) – {6^2}}}{4}}  \approx 6,57\\
  {m_c} = \sqrt {\dfrac{{2\left( {{a^2} + {b^2}} \right) – {c^2}}}{4}}  = \sqrt {\dfrac{{2\left( {4,{{84}^2} + {6^2}} \right) – {9^2}}}{4}}  \approx 3,08
  \end{array}$

  Vậy $a \approx 4,84;\widehat B = {38^0}15′;\widehat C = {111^0}45′;S = \dfrac{{27}}{2};R = 4,84;S = 9,92;r = 1,36;{m_a} \approx 7,26;{m_b} \approx 6,57;{m_c} \approx 3,08$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )