Môn Toán Lớp 10 nghiệm nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình x(x-2)(x+1)>0 là A.2 B.3 C.4 D.5

Question

Môn Toán Lớp 10 nghiệm nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình x(x-2)(x+1)>0 là
A.2
B.3
C.4
D.5 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Delilah 1 năm 2022-05-07T23:27:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T23:29:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  x(x-2)(x+1)>0

  ⇔ x>0 và x>2 và x>-1

  Đáp án A.2 (KTM) vì x>2

  ⇒ nghiệm nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình là 3

  ⇒Đáp án B

  0
  2022-05-07T23:29:36+00:00

  Đáp án:

   x∈(-1;0)∪(2;+∞);

  => nghiệm nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình x(x-2)(x+1)>0 là 3;

  Dáp án A.3

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )