Môn Toán Lớp 10 Tam giác ABC có a + c = 2b. Tính P=tan$\frac{A}{2}$tan $\frac{C}{2}$

Question

Môn Toán Lớp 10 Tam giác ABC có a + c = 2b. Tính P=tan$\frac{A}{2}$tan $\frac{C}{2}$ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 4 tháng 2022-11-21T13:34:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T13:35:19+00:00

  Đáp án:

  $\tan\dfrac A2\tan\dfrac C2=\dfrac13\Leftrightarrow a + c = 2b$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\quad a + c = 2b$

  $\Leftrightarrow 2R\sin A + 2R\sin C = 4R\sin B$

  $\Leftrightarrow \sin A + \sin C = 2\sin B$

  $\Leftrightarrow 2\sin\dfrac{A + C}{2}\cdot\cos\dfrac{A – C}{2}= 2\sin(A + C)$

  $\Leftrightarrow \sin\dfrac{A + C}{2}\cdot\cos\dfrac{A – C}{2} = 2\sin\dfrac{A+C}{2}\cdot\cos\dfrac{A+C}{2}$

  $\Leftrightarrow \cos\dfrac{A – C}{2} = 2\cos\dfrac{A+C}{2}$

  $\Leftrightarrow \cos\dfrac A2\cos\dfrac C2+ \sin\dfrac A2\sin\dfrac C2 = 2\cos\dfrac A2\cos\dfrac C2 – 2\sin\dfrac A2\sin\dfrac C2$

  $\Leftrightarrow 3\sin\dfrac A2\sin\dfrac C2 = \cos\dfrac A2\cos\dfrac C2$

  $\Leftrightarrow \dfrac{\sin\dfrac A2\sin\dfrac C2}{\cos\dfrac A2\cos\dfrac C2}=\dfrac13$

  $\Leftrightarrow \tan\dfrac A2\tan\dfrac C2=\dfrac13$

  0
  2022-11-21T13:35:44+00:00

  Đáp án:$P=\dfrac{1}{3}$

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có :

  $tan\dfrac{a}{2}.tan\dfrac{c}{2}\\=a+c=2b\\\to sina+sinc=2Sin B\\\to sin\dfrac{a+c}{2}sin\dfrac{a-c}{2}=2sin(a+c)\\\Leftrightarrow \cos\dfrac{a-c}{2} = 2\cos\dfrac{a+c}{2}\\\Leftrightarrow \cos\dfrac{a}{2}\cos\dfrac{c}{2}+ \sin\dfrac{a}{2}\sin\dfrac {c}{2} = 2\cos\dfrac{a}{2}\cos\dfrac {c}{2} – 2\sin\dfrac{a}{2}\sin\dfrac{c}{2}\\=\dfrac{\sin\dfrac{a}{2}\sin\dfrac{c}{2}}{\cos\dfrac{a}{2}\cos\dfrac{c}{2}}\\\toP=\dfrac{1}{3}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )