Môn Toán Lớp 10 Tính cos12+cos18-4cos21.cos15.cos24

Question

Môn Toán Lớp 10 Tính cos12+cos18-4cos21.cos15.cos24 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 7 tháng 2022-05-08T08:13:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T08:15:09+00:00

  -4cos15º. cos21º. cos24º+ cos12º+ cos18º =- (1+√3)/2
  ta có:-4cos15º. cos21º. cos24º+ cos12º+ cos18º=-4cos15.(cos21.cos24)+(cos12+cos18)
  =-4cos15.1/2(cos45+cos3)+2cos15.cos3=2cos15.(-cos45-cos3+cos3)=-2cos15.cos45
  cos60+cos30=-(1+√3)/2

  0
  2022-05-08T08:15:13+00:00

  Đáp án:như hình

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-10-tinh-cos12-cos18-4cos21-cos15-cos24

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )