Môn Toán Lớp 10 Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng: (d1): 4x+3y+2015=0; (d2): 4x+3y+2016=0

Question

Môn Toán Lớp 10 Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng: (d1): 4x+3y+2015=0; (d2): 4x+3y+2016=0 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 2 tháng 2022-03-29T06:06:40+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T06:08:36+00:00

  Đáp án:

  Khoảng cách giữa $d_{1}$ và $d_{2}$ là $\dfrac{1}{5}$

  Lời giải:

  Nhận thấy $d_{1}$ và $d_{2}$ song song với nhau

  Chọn $A(1;-673)∈(d_{1})$

  $⇒$ Khoảng cách giữa $d_{1}$ và $d_{2}$ là khoảng cách từ điểm $A$ đến đường thẳng $d_{2}$

  Ta có: $d(A;d_{2})=\dfrac{|4.1+3.(-673)+2016|}{\sqrt[]{4^2+3^2}}=\dfrac{1}{5}$

  Vậy khoảng cách giữa $d_{1}$ và $d_{2}$ là $\dfrac{1}{5}$.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )