Môn Toán Lớp 11 2 bai nay kho qua giup mik

Question

Môn Toán Lớp 11 2 bai nay kho qua giup mik Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-11-2-bai-nay-kho-qua-giup-mik

in progress 0
Rylee 2 tuần 2022-07-30T14:13:01+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T14:14:07+00:00

  Giải thích các bước giải:

  7,

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {u_n} = \left( {1 – \frac{1}{{{2^2}}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{{3^2}}}} \right)\left( {1 – \frac{1}{{{4^2}}}} \right)…..\left( {1 – \frac{1}{{{n^2}}}} \right)\\
   = \frac{{\left( {{2^2} – 1} \right)\left( {{3^2} – 1} \right)\left( {{4^2} – 1} \right)….\left( {{n^2} – 1} \right)}}{{{2^2}{{.3}^2}{{.4}^2}……{n^2}}}\\
   = \frac{{\left( {1.3} \right).\left( {2.4} \right)\left( {3.5} \right)….\left[ {\left( {n – 1} \right)\left( {n + 1} \right)} \right]}}{{{2^2}{{.3}^2}{{.4}^2}……{n^2}}}\\
   = \frac{{\left( {1.2.3.4….\left( {n – 1} \right)} \right)\left( {3.4.5.6….\left( {n + 1} \right)} \right)}}{{\left( {2.3.4….n} \right)\left( {2.3.4.5….n} \right)}}\\
   = \frac{1}{n}.\frac{{n + 1}}{2} = \frac{{n + 1}}{{2n}}\\
  \lim {u_n} = \lim \frac{{n + 1}}{{2n}} = \lim \frac{{1 + \frac{1}{n}}}{2} = \frac{1}{2}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )