Môn Toán Lớp 11 a) (25×5 – 5×4 + 10×2) : 5×2 ; b) (15x3y2- 6x2y – 3x2y2) : 6x2y (mỗi câu ứng với 10 điểm) Để chia đơn thức A cho đơn thức B ta làm như

Question

Môn Toán Lớp 11 a) (25×5 – 5×4 + 10×2) : 5×2 ;
b) (15x3y2- 6x2y – 3x2y2) : 6x2y
(mỗi câu ứng với 10 điểm)
Để chia đơn thức A cho đơn thức B ta làm như thế nào ?
Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B ta làm như lào ?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madeline 1 tuần 2022-05-07T02:22:17+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T02:23:30+00:00

  a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2

  = 25x5 : 5x2 + (-5x4) : 5x2 + 10x2 : 5x2

  = (25 : 5).(x5 : x2) + (-5 : 5).(x4 : x2) + (10 : 5).(x2 : x2)

  = 5.x5 – 2 + (-1).x4 – 2 + 2.1

  = 5x3 – x2 + 2

  b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y

  = (15x3y2 : 6x2y) + (-6x2y) : 6x2y + (-3x2y2) : 6x2y

  = (15 : 6).(x3 : x2).(y2 : y) + (-6 : 6).(x2 : x2).(y : y) + (-3 : 6).(x2 : x2).(y2 : y)

  $= \frac{5}{2} . x^{3 – 2} . y^{2 – 1} + ( -1 ) . 1 . 1 + \frac{-1}{2} . 1 .y^{2 – 1}$

  $= \frac{5}{2}xy – 1 – \frac{1}{2}y$

  – Để chia đa thức A cho đơn thức B, ta chia từng hạng tử của đa thức A cho đơn thức B rồi cộng các kết quả với nhau.

  – Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B ta làm như sau :

     + Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B

     + Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

     + Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

  Cho mk câu trl hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )