Môn Toán Lớp 11 Bài 102: Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và

Question

Môn Toán Lớp 11 Bài 102: Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần nhấn 3 nút liên tiếp khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút đó theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng và có tổng bằng 10. Học sinh không biết qui tắc mở cửa trên đã nhấn ngẫu nhiên 3 nút liên tiếp khác nhau trên bảng điều khiển. Tính xác suất để B mở cửa được phòng học đó.
Mng giúp mình gấp vs Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-11-bai-102-hoc-sinh-a-thiet-ke-bang-dieu-khien-dien-tu-mo-cua-phong-hoc-lop-minh-ba

in progress 0
Arya 4 tháng 2022-01-13T20:30:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T20:31:28+00:00

  Ta có:

  `n(Omega) = A_{10}^{3}`

  `A:` “Ba nút được nhấn có thể mở được của phòng”

  `=> A = {(0; 1; 9); (0; 2; 8); (0; 3; 7); (0; 4; 6); (1; 2; 7); (1; 3; 6); (1; 4; 5); (2; 3; 5)}`

  `=> n(A) = 8`

  `=> P(A) = 8/(A_{10}^{3}) = 1/90`

 1. Bấm ngẫu nhiên 3 nút bất kì có $A_{10}^3=720$ cách.

  Các cách bấm sao cho cửa được mở:

  $(0;1;9), (0;2;8), (0;3;7), (0;4;6), (1;2;7), (1;3;6), (1;4;5), (2;3;5)$

  $\Rightarrow$ có 8 cách mở.

  Xác suất mở được cửa: 

  $\dfrac{8}{720}=\dfrac{1}{90}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )