Môn Toán Lớp 11 cách xét dấu tam thức bậc 2 luôn dương trên một khoảng làm bài tập sau: cho f(x) = x^2-mx^2+m^2-1 tìm m để f(x) >0 với mọi x>1

Question

Môn Toán Lớp 11 cách xét dấu tam thức bậc 2 luôn dương trên một khoảng
làm bài tập sau:
cho f(x) = x^2-mx^2+m^2-1
tìm m để f(x) >0 với mọi x>1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 12 tháng 2022-04-08T07:16:18+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T07:17:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :
  $f(x)=x^2-2mx+m^2-1=(x-m)^2-1=(x-m-1)(x-m+1)$

  $\to f(x)=0\to x=m+1, x=m-1$

  Vì $m+1>m-1\to $ lập bảng xét dấu 

  $x\quad:\quad\quad m-1 \quad\quad m+1$

  $f(x):\quad+\quad 0 \quad-\quad 0 \quad+\quad$

  Để $f(x)>0\quad\forall x>1\to m+1\le 1\to m\le 0$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )