Môn Toán Lớp 11 Cho 8 quả cân có trọng lượng lần lượt là 1kg,2kg,3kg,4kg,5kg,6kg,7kg và 8kg. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cân trong số đó , tính xác suất để 3

Question

Môn Toán Lớp 11 Cho 8 quả cân có trọng lượng lần lượt là 1kg,2kg,3kg,4kg,5kg,6kg,7kg và 8kg. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cân trong số đó , tính xác suất để 3 quả cân được chọn có trọng lượng không vượt quá 9kg. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 1 năm 2022-04-07T16:28:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T16:30:21+00:00

  Đáp án:

   $P(A) = \dfrac{1}{8}$

  Giải thích các bước giải:

   $n(\Omega) = C_8^3= 56$

  A:”Lấy ra 3 quả cân có tổng trọng lượng không vượt quá 9kg “

  $\to A=\{(1,2,3),(1,2,4),(1,2,5),(1,2,6),(2,5,1),(2,7,1),(3,4,1)\}$

  $\Leftrightarrow n(A) =7$

  $\Rightarrow P(A) =\dfrac{7}{56}$

  0
  2022-04-07T16:30:42+00:00

  Đáp án:

  $\dfrac18$

  Giải thích các bước giải:

  Các cách chọn 3 quả cân để tổng trọng lượng không vượt quá 9kg là:

  (1,2,3); (1,2,4); (1,2,5); (1,2,6); (1,3,4); (1,3,5); (2,3,4)

  Suy ra có 7 cách

  Vậy xác suất cần để chọn ra 3 quả cân được chọn có trọng lượng không vượt quá 9kg là:

  \(\dfrac{7}{{C_8^3}} = \dfrac{1}{8}\).

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )