Môn Toán Lớp 11 cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành . gọi M là trung điểm SA a) tìm giao tuyển của : +) ( SAC) và ( SBD) +) ( SAD) v

Question

Môn Toán Lớp 11 cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành . gọi M là trung điểm SA
a) tìm giao tuyển của : +) ( SAC) và ( SBD) +) ( SAD) và ( SBC)
b) tìm giao điểm I của đường thẳng CM với mặt phẳng ( SBD)
c) xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi ( BCM)
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Liliana 5 tháng 2022-02-08T17:36:14+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-08T17:37:14+00:00

  a)

  +) Gọi $AC$ giao $BD$ tại $O$. Khi đó $O \in (SAC)$ và $O \in (SBD)$

  Vậy $O \in (SAC) \cap (SBD)$

  Lại có $S \in (SAC) \cap (SBD)$

  Do đó $(SAC) \cap (SBD) = SO$.

  +) Do $AD//BC$ nên giao tuyến của $(SAD)$ và $(SBC)$ cũng song song với $AD,BC$.

  Lại có $S \in (SAD) \cap (SBC)$.

  Vậy từ $S$ kẻ đường thẳng $Sx$ song song với $AD$.

  Do đó giao tuyến của $(SAD)$ và $(SBC)$ là $Sx$.

  b) Gọi $CM$ giao $SO$ tại $I$. Khi đó $I \in CM$ và $I\in SO,SO\subset (SBD)$

  nên $I\in(SBD)$

  Do đó $CM \cap (SBD) = I$.

  c) Do $BC//AD$ nên giao tuyến của $(BCM)$ và $(SAD)$ sẽ song song với $AD$.

  Lại có $M \in (BCM) \cap (SAD)$. Do đó kẻ $MN//AD$, $N \in SD$.

  Vậy $MN$ là giao tuyến của $(BCM)$ và $(SAD)$
  Nối $NC$.

  Vậy thiết diện của chóp với $(BCM)$ là tứ giác $MNCB$.

  mon-toan-lop-11-cho-hinh-chop-sabcd-co-day-abcd-la-hinh-binh-hanh-goi-m-la-trung-diem-sa-a-tim-g

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )