Môn Toán Lớp 11 Cho tứ diện ABCD . Gọi G và J lần lượt là trọng tâm của tam giác BCD và ACD . C/m : GJ // AB

Question

Môn Toán Lớp 11 Cho tứ diện ABCD . Gọi G và J lần lượt là trọng tâm của tam giác BCD và ACD .
C/m : GJ // AB Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 4 tháng 2022-01-13T23:40:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T23:41:14+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Gọi \(M\) là trung điểm của \(CD\)

  \(\Rightarrow BG = \frac{2}{3}BM\) (\(G\) là trọng tâm tam giác \(BCD\))

              \(AJ = \frac{2}{3}AM\) (\(J\) là trọng tâm tam giác \(ACD\))

  \( \Rightarrow \frac{{BG}}{{BM}} = \frac{{{\rm{AJ}}}}{{AM}} = \frac{2}{3} \Rightarrow GJ//AB\left( {dinh\,ly\,Ta – let\,dao} \right)\)

   

  mon-toan-lop-11-cho-tu-dien-abcd-goi-g-va-j-lan-luot-la-trong-tam-cua-tam-giac-bcd-va-acd-c-m-gj

  0
  2022-01-13T23:41:25+00:00

  Gọi  là trung điểm của CD

  ⇒BG=23BM (G là trọng tâm tam giác )

              AJ=23AM (J là trọng tâm tam giác )

  mon-toan-lop-11-cho-tu-dien-abcd-goi-g-va-j-lan-luot-la-trong-tam-cua-tam-giac-bcd-va-acd-c-m-gj

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )