Môn Toán Lớp 11 Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là chẵn?

Question

Môn Toán Lớp 11 Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là chẵn? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reagan 2 tháng 2022-03-22T18:25:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T18:27:03+00:00

  Đáp án:

  $328\text{ số}$

  Lời giải:

  Gọi số cần tìm là $\overline{abc}$. Ta xét các trường hợp

  TH1: $a, b, c$ chẵn

  Khi đó $a$ có 4 cách chọn, $b$ có 4 cách chọn, $c$ có 3 cách chọn.

  Vậy có $4.4.3 = 48$ số.

  TH2: Trong 3 số có một số chẵn, hai số lẻ.

  TH2.1: $a$ chẵn, $b$ và $c$ lẻ.

  Khi đó $a$ có 4 cách chọn, $b$ có 5 cách chọn, $c$ có 4 cách chọn.

  Vậy có $4.5.4 = 80$ số

  TH2.2: $a$ và $c$ lẻ, $b$ chẵn

  Khi đó $a$ có 5 cách chọn, $b$ có 5 cách chọn, $c$ có 4 cách chọn

  Vậy có $5.5.4 = 100$ số

  TH2.3: $a$ và $b$ lẻ, $c$ chẵn

  Khi đó $a$ có 5 cách chọn, $b$ có 4 cách chọn, $c$ có 5 cách chọn

  Vậy có $5.4.5 = 100$ số

  Vậy số các số thỏa mãn là

  $48 + 80 + 100 + 100 = 328$ (số)

  0
  2022-03-22T18:27:12+00:00

  Đáp án : `328`

  Giải thích các bước giải :

  Gọi số cần tìm là `abc ( 0<=a,b,c<=9)`

  TH`1`: `a,b,c` chẵn

  Khi đó `a` có `4` cách chọn, 

               `b` có `4` cách chọn, 

               `c` có `3` cách chọn.

           `=> 4.4.3 = 48` số.

  TH`2`: Trong `3` số có một số chẵn, hai số lẻ.

  +) `a` chẵn, `b` và `c` lẻ.

  Khi đó `a` có `4` cách chọn, 

              `b` có `5` cách chọn, 

              `c` có `4` cách chọn.

          `=> 4.5.4 = 80` số

  +) Tương tự, ta có :

       `a` và `c` lẻ, `b` chẵn`

  `=> 5.5.4 = 100` số

       `a` và `b` lẻ

  `=> 5.4.5 = 100` số

  Có số số tự nhiên có `3` chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là chẵn là :

  `48 + 80 + 100 + 100 = 328` số

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )