Môn Toán Lớp 11 cotu = cotv ⇔ -. sinx=0 tanx=0

Question

Môn Toán Lớp 11 cotu = cotv ⇔ …..
sinx=0
tanx=0 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rylee 14 phút 2022-05-14T12:47:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-14T12:48:40+00:00

  Đáp án:

  cotu = cotv  ⇔ u = v+kπ     (k∈Z)

  _______________________
  sinx=0 ⇔ x = kπ   ( k∈Z)

  ___________________________
  tanx=0 ⇔ x = kπ  (k∈Z)

   

  0
  2022-05-14T12:49:16+00:00

  Bạn xem hình

  mon-toan-lop-11-cotu-cotv-sin-0-tan-0

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )