Môn Toán Lớp 11 Giả sử (sin x)/6, cos x , tan x theo thứ tự đó là một cấp số nhân. Tính cos 2x

Question

Môn Toán Lớp 11 Giả sử (sin x)/6, cos x , tan x theo thứ tự đó là một cấp số nhân. Tính cos 2x Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 2 tuần 2022-09-22T13:44:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T13:45:48+00:00

  Đáp án:

  $\cos 2x=-\dfrac 12$

  Giải thích các bước giải:

  Theo tính chất của cấp số nhân $u_n^2=u_{n-1}.u_{n+1}$, $\dfrac{\sin x}{6}, \cos x , \tan x$ theo thứ tự đó là một cấp số nhân nên ta có:

  ${\cos}^2x=\dfrac{\sin x}{6}\tan x$

  $\to {\cos}^2x=\dfrac{{\sin}^2x}{6\cos x}$

  $\to{\sin}^2x=6{\cos}^3x$

  $\to 1-\cos^2x=6\cos^3x$

  $\to 6\cos^3x+\cos^2x-1=0$
  $\to \cos x=\dfrac 12$

  $\to \cos 2x=2\cos^2x-1=-\dfrac 12$

  0
  2022-09-22T13:46:05+00:00

  Bạn xem hình

  mon-toan-lop-11-gia-su-sin-6-cos-tan-theo-thu-tu-do-la-mot-cap-so-nhan-tinh-cos-2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )