Môn Toán Lớp 11 giải giúp e với ạ :3

Question

Môn Toán Lớp 11 giải giúp e với ạ :3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-11-giai-giup-e-voi-a-3

in progress 0
Athena 4 tháng 2022-11-21T17:05:16+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T17:06:32+00:00

  Giải thích các bước giải:

  C3:

  Ta có:

  $\begin{array}{l}
  f\left( x \right) = {x^3} – 3{x^2} + 1\\
   \Rightarrow f’\left( x \right) = 3{x^2} – 6x\\
   \Rightarrow f’\left( 1 \right) =  – 3;f\left( 1 \right) =  – 1
  \end{array}$

  Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f\left( x \right) = {x^3} – 3{x^2} + 1$ tại điểm có hoành độ $x=1$ là:

  $\begin{array}{l}
  y = f’\left( 1 \right)\left( {x – 1} \right) + f\left( 1 \right)\\
   \Rightarrow y =  – 3\left( {x – 1} \right) – 1\\
   \Rightarrow y =  – 3x + 2
  \end{array}$

  Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là: $y =  – 3x + 2$

  C4:

  Ta có:

  $\begin{array}{l}
  y = {x^3} – 4{x^2} + 3x + 1\\
   \Rightarrow y’ = 3{x^2} – 8x + 3\\
   \Rightarrow y’\left( 1 \right) =  – 2
  \end{array}$

  Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = {x^3} – 4{x^2} + 3x + 1$ tại điểm $M(1;1)$ là:

  $\begin{array}{l}
  y = y’\left( 1 \right)\left( {x – 1} \right) + 1\\
   \Rightarrow y =  – 2\left( {x – 1} \right) + 1\\
   \Rightarrow y =  – 2x + 3
  \end{array}$

  Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là: $y =  – 2x + 3$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )