Môn Toán Lớp 11 Giải hộ mình câu này với ạ

Question

Môn Toán Lớp 11 Giải hộ mình câu này với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-11-giai-ho-minh-cau-nay-voi-a

in progress 0
Everleigh 7 tháng 2022-05-08T11:14:25+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T11:15:41+00:00

  Hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ khi hàm liên tục tại $x=2$.

  $f(2)=\lim\limits_{x\to 2^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 2^-}(ax-1)=2a-1$

  $\lim\limits_{x\to 2^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{\sqrt{3x-2}-2}{x-2}$

  $=\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{3x-2-2^2}{(x-2)(\sqrt{3x-2}+2)}$

  $=\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{3(x-2)}{(x-2)(\sqrt{3x-2}+2)}$

  $=\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{3}{\sqrt{3x-2}+2}$

  $=\dfrac{3}{2+2}$

  $=\dfrac{3}{4}$

  Để $f(x)$ liên tục tại $x=2$:

  $2a-1=\dfrac{3}{4}$

  $\to a=\dfrac{7}{8}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )