Môn Toán Lớp 11 Giải mik câu d đc ko giải hét câu d giumf cảm ơn nhiu

Question

Môn Toán Lớp 11 Giải mik câu d đc ko giải hét câu d giumf cảm ơn nhiu Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-11-giai-mik-cau-d-dc-ko-giai-het-cau-d-giumf-cam-on-nhiu

in progress 0
Jade 4 tháng 2022-01-06T20:25:23+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T20:26:52+00:00

  Đáp án:

  \(\left[ \begin{array}{l}
  x = \frac{\pi }{6} + k2\pi \\
  x = \frac{{5\pi }}{6} = k2\pi \\
  x = \frac{\pi }{2} + k2\pi \\
  x = \pi  + k2\pi 
  \end{array} \right.(k \in Z)\) 

  Giải thích các bước giải:

   sin2x+cos2x+3sinx-cosx-2=0

  2sinx.cosx-cosx+1-2sin²x+3sinx-2=0

  cosx(2sinx-1)-(sinx-1)(2sinx-1)=0

  (2sinx-1)(cosx-sinx+1)=0

  (2sinx-1)[√2sin(x-$\frac{\pi}{4}$ )-1]=0

  \(\left[ \begin{array}{l}
  \sin x = \frac{1}{2}\\
  \sin (x – \frac{\pi }{4}) = \frac{1}{{\sqrt 2 }}
  \end{array} \right. \leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \frac{\pi }{6} + k2\pi \\
  x = \frac{{5\pi }}{6} = k2\pi \\
  x – \frac{\pi }{4} = \frac{\pi }{4} + k2\pi \\
  x – \frac{\pi }{4} = \frac{{3\pi }}{4} + k2\pi 
  \end{array} \right. \leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \frac{\pi }{6} + k2\pi \\
  x = \frac{{5\pi }}{6} = k2\pi \\
  x = \frac{\pi }{2} + k2\pi \\
  x = \pi  + k2\pi 
  \end{array} \right.(k \in Z)\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )