Môn Toán Lớp 11 giải phương trình 2tanx/1-tan^2x=5

Question

Môn Toán Lớp 11 giải phương trình 2tanx/1-tan^2x=5 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Gabriella 10 phút 2022-07-15T03:32:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-15T03:33:57+00:00

  Đáp án:

  $S=\left\{\dfrac{1}{2}\arctan5+k\dfrac{\pi}{2}\,\bigg|\,k\in\mathbb Z\right\}$

  Giải thích các bước giải:

  ĐKXĐ: $\begin{cases}\cos x\ne 0\\\tan x\ne ±1\end{cases}⇔\begin{cases}x\ne\dfrac{\pi}{2}+k\pi\\x\ne±\dfrac{\pi}{4}+k\pi\end{cases}$

  $\dfrac{2\tan x}{1-\tan^2x}=5$

  $⇔\tan2x=5$

  $⇒2x=\arctan5+k\pi\,\,(k\in\mathbb Z)$

  $⇔x=\dfrac{1}{2}\arctan5+k\dfrac{\pi}{2}\,\,(k\in\mathbb Z)$

  Vậy $S=\left\{\dfrac{1}{2}\arctan5+k\dfrac{\pi}{2}\,\bigg|\,k\in\mathbb Z\right\}$.

  0
  2022-07-15T03:34:26+00:00

  Đánh giá mình 5* nhé

   

  mon-toan-lop-11-giai-phuong-trinh-2tan-1-tan-2-5

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )