Môn Toán Lớp 11 Giải phương trình cos2x-sin2x=1/3

Question

Môn Toán Lớp 11 Giải phương trình cos2x-sin2x=1/3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 7 tháng 2022-05-08T10:39:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T10:40:27+00:00

  `<=> -√2 sin(2x -pi/4)= 1/3`

  `<=> sin(2x -pi/4)= -√3/1`

  `2x -pi/4 = -pi/4 +k2pi`

  `x =k pi`

  `2x -pi/4 = pi +pi/4 +k2pi`

  `x = 3pi/4 +k pi`

   

  0
  2022-05-08T10:40:37+00:00

  Bạn xem hình

  mon-toan-lop-11-giai-phuong-trinh-cos2-sin2-1-3

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )